πατρωνυμικός

Μεταφράσεις

πατρωνυμικός

patronymique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close