πατρότητα

Μεταφράσεις

πατρότητα

paternity (pa'trotita)
ουσιαστικό θηλυκό
η ιδιότητα του πατέρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close