πατρώνυμο

Μεταφράσεις

πατρώνυμο

(pa'tronimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
το όνομα του πατέρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close