πατσαβούρα

Μεταφράσεις

πατσαβούρα

cunt, slut, whore (patsa'vura)
ουσιαστικό θηλυκό
κουρέλι για καθάρισμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close