παχύρευστος

Μεταφράσεις

παχύρευστος

viscid, viscous, thick

παχύρευστος

ثَخِيـن

παχύρευστος

hustý

παχύρευστος

tyk

παχύρευστος

dickflussig

παχύρευστος

espeso

παχύρευστος

paksu

παχύρευστος

visqueux

παχύρευστος

gust

παχύρευστος

denso

παχύρευστος

濃い

παχύρευστος

걸쭉한

παχύρευστος

dik

παχύρευστος

tykk

παχύρευστος

gęsty

παχύρευστος

grosso

παχύρευστος

густой

παχύρευστος

tjock

παχύρευστος

ข้น

παχύρευστος

yoğun

παχύρευστος

đặc sệt

παχύρευστος

浓的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close