πείθομαι

Μεταφράσεις

πείθομαι

('piθome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close