πείρα

Μεταφράσεις

πείρα

experienceexpérienceопытتجربة경험ervaringdoświadczenie经验erfaringопитประสบการณ์erfarenhetzkušenostiErfahrung經驗esperienzaexperiênciaexperiencia ('pira)
ουσιαστικό θηλυκό
εμπειρία έχω επαγγελματική πείρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close