πείραγμα

Μεταφράσεις

πείραγμα

banter, teasing ('piraɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
αθώο αστείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close