πεδικλώνω

Μεταφράσεις

πεδικλώνω

trip, hobble, bind
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close