πεδινός

Μεταφράσεις

πεδινός

(peði'nos) αρσενικό

πεδινή

(peði'ni) θηλυκό

πεδινό

(peði'no) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με πεδιάδα πεδινό κλίμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close