πεζό

Μεταφράσεις

πεζό


ουσιαστικό ουδέτερο
γράμμα που δεν είναι κεφαλαίο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close