πειραματίζομαι

Μεταφράσεις

πειραματίζομαι

experiment (pirama'tizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
κάνω πειράματα πειραματίζομαι (πάνω) σεμε
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close