πειραματικός

(προωθήθηκε από πειραματική)
Μεταφράσεις

πειραματικός

(piramati'kos) αρσενικό

πειραματική

(piramati'ci) θηλυκό

πειραματικό

experimentalexperimentálnísperimentaleทดลอง實驗experimentalניסיוניexperimenteleexperimental实验実験실험 (piramati'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με πείραμα πειραματικό στάδιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close