πειραματισμός

Μεταφράσεις

πειραματισμός

experimenteالتجريب実験실험experimentenекспериментиранеexperimentaçãoэкспериментыexperimentaciónทดลอง实验experimentationexperiment實驗 (piramati'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
πείραμα, δοκιμή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close