πεισμωμένος

Μεταφράσεις

πεισμωμένος

obstinate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close