πελατεία

Μεταφράσεις

πελατεία

clientele, patronageclientèle (pela'tia)
ουσιαστικό θηλυκό
το σύνολο των πελατών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close