πελεκούδι

Μεταφράσεις

πελεκούδι

splinter, shiver
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close