πενία

Μεταφράσεις

πενία

poverty
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close