πεντάγωνος

Μεταφράσεις

πεντάγωνος

pentagonal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close