πεντάμορφος

(προωθήθηκε από πεντάμορφη)
Μεταφράσεις

πεντάμορφος

(pe'ndamorfos) αρσενικό

πεντάμορφη

(pe'ndamorfi) θηλυκό

πεντάμορφο

(pe'ndamorfo) ουδέτερο
επίθετο
πάρα πολύ όμορφος η πεντάμορφη βασιλοπούλα η Πεντάμορφη και το Τέρας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close