πεντακάθαρος

(προωθήθηκε από πεντακάθαρο)
Μεταφράσεις

πεντακάθαρος

(penda'kaθaros) αρσενικό

πεντακάθαρη

(penda'kaθari) θηλυκό

πεντακάθαρο

spotless (penda'kaθaro) ουδέτερο
επίθετο
πάρα πολύ καθαρός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close