πεντακόσια

Μεταφράσεις

πεντακόσια

five hundredпятьсот
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο αριθμός πεντακόσια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close