πεπτικός

(προωθήθηκε από πεπτικό)
Μεταφράσεις

πεπτικός

(pepti'kos) αρσενικό

πεπτική

(pepti'ci) θηλυκό

πεπτικό

digestive, alimentarydigestif (pepti'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με την πέψη o πεπτικός σωλήνας
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close