περήφανα

Μεταφράσεις

περήφανα

fièrement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close