περίβλημα

Μεταφράσεις

περίβλημα

shieldGehäuse (pe'rivlima)
ουσιαστικό ουδέτερο
προστατευτικό κάλυμμα πλαστικό περίβλημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close