περίγειο

Μεταφράσεις

περίγειο

perigee

περίγειο

перигей
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close