περίγελος

Μεταφράσεις

περίγελος

ludicrous, ridiculous, stooge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close