περίεργα

Μεταφράσεις

περίεργα

curieusement, étrangement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close