περίπλοκος

Μεταφράσεις

περίπλοκος

(pe'riplokos) αρσενικό

περίπλοκη

(pe'riploci) θηλυκό

περίπλοκο

complex, tricky, complicated, intricate, tortuousкомплексซับซ้อนמורכבות复杂複雜complessi복잡한complexo (pe'riploko) ουδέτερο
επίθετο
πολύπλοκος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close