περίπου

Μεταφράσεις

περίπου

about, approximately, thereabouts, approximateproksimumeà peu près, environ, presque, autour deحَوَاليkolemomkringungefährmás o menossuunnilleenokocircaおよそ대략ongeveeromkringmniej więcejaproximadamenteоколоomkringใกล้yaklaşıkkhoảng关于 (pe'ripu)
επίρρημα
1. σχεδόν Ήρθαν περίπου 50 άτομα.
2. κατά Θα γυρίσω περίπου στις επτά.
3. κάπως Λετουργεί περίπου έτσι.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close