περίσκεψη

Μεταφράσεις

περίσκεψη

circumspection, caution, discretion

περίσκεψη

circonspection
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close