περίσσιος

Μεταφράσεις

περίσσιος

فَائِض

περίσσιος

přebytečný

περίσσιος

overskydende

περίσσιος

überschüssig

περίσσιος

surplus

περίσσιος

sobrante

περίσσιος

ylimääräinen

περίσσιος

supplémentaire

περίσσιος

suvišan

περίσσιος

eccedente

περίσσιος

余分な

περίσσιος

나머지의

περίσσιος

overtollig

περίσσιος

overskytende

περίσσιος

w nadmiarze

περίσσιος

excedente

περίσσιος

избыточный

περίσσιος

överskotts-

περίσσιος

เป็นส่วนเกิน

περίσσιος

fazla

περίσσιος

thừa

περίσσιος

多余的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close