περίττωμα

Μεταφράσεις

περίττωμα

excrement

περίττωμα

excrément
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close