περατός

Μεταφράσεις

περατός

permeable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close