περατώνω

Μεταφράσεις

περατώνω

complete, finish
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close