περιλούζω

(προωθήθηκε από περιέλουσα)
Μεταφράσεις

περιλούζω

(peri'luzo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω σε μεγάλη ποσότητα περιλούζω κπ με βρισιές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close