περιήλιο

Μεταφράσεις

περιήλιο

perihelion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close