περιβάλλον

Μεταφράσεις

περιβάλλον

environment, setting, surroundingsenvironnement, milieuبِيئَةprostředímiljøUmweltentorno, medio ambienteympäristöokruženjeambiente環境환경omgevingmiljøśrodowiskoambienteокружениеmiljöสภาพแวดล้อมçevremôi trường环境סביבה環境 (peri'valon)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. ο φυσικός χώρος που μας περιβάλλει η προστασία του περιβάλλοντος
2. ο περίγυρος το οικογενειακό το κοινωνικό περιβάλλον
3. η ατμόσφαιρα ευχάριστο περιβάλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close