περιγραφικός

Μεταφράσεις

περιγραφικός

(periɣrafi'kos) αρσενικό

περιγραφική

(periɣrafi'ci) θηλυκό

περιγραφικό

descriptive描述descritivobeskrivande설명وصفيתיאוריdescriptifbeskrivendebeschreibenden描述descriptivodescrittivopopisné (periɣrafi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με περιγραφή περιγραφική αφήγηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close