περιεργάζομαι

Μεταφράσεις

περιεργάζομαι

scrutinize, peerscruter (perier'ɣazome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
εξετάζω, παρατηρώ Την περιεργάστηκε με προσοχή.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close