περιηγητικός

(προωθήθηκε από περιηγητική)
Μεταφράσεις

περιηγητικός

(periiʝiti'kos) αρσενικό

περιηγητική

(periiʝiti'ci) θηλυκό

περιηγητικό

(periiʝiti'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με περιήγηση περιηγητικός οδηγός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close