περιθωριοποιώ

Μεταφράσεις

περιθωριοποιώ

marginalize

περιθωριοποιώ

marginaliser
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close