περικλείω

Μεταφράσεις

περικλείω

enclose, encompass
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close