περικόπτω

Μεταφράσεις

περικόπτω

curtail, dock, retrench
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close