περιλούζω

Μεταφράσεις

περιλούζω

(peri'luzo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω σε μεγάλη ποσότητα περιλούζω κπ με βρισιές
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close