περιοδικά

Μεταφράσεις

περιοδικά

periodically, occasionally

περιοδικά

périodiquement
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close