περιουσιακό στοιχείο

Μεταφράσεις

περιουσιακό στοιχείο

أَصُول

περιουσιακό στοιχείο

přednost

περιουσιακό στοιχείο

aktiv

περιουσιακό στοιχείο

Vermögenswert

περιουσιακό στοιχείο

asset

περιουσιακό στοιχείο

activo

περιουσιακό στοιχείο

etu

περιουσιακό στοιχείο

atout

περιουσιακό στοιχείο

imovina

περιουσιακό στοιχείο

risorsa

περιουσιακό στοιχείο

強み

περιουσιακό στοιχείο

자산

περιουσιακό στοιχείο

bezit

περιουσιακό στοιχείο

eiendel

περιουσιακό στοιχείο

rzecz wartościowa

περιουσιακό στοιχείο

ativo, posse

περιουσιακό στοιχείο

ценное качество

περιουσιακό στοιχείο

tillgång

περιουσιακό στοιχείο

สินทรัพย์

περιουσιακό στοιχείο

varlık

περιουσιακό στοιχείο

tài sản

περιουσιακό στοιχείο

资产
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close