περιοχή

Μεταφράσεις

περιοχή

area, region, district, domainpaysage, région, zoneإقْلِيم, مِنْطَقَةoblast, regionområde, regionFläche, Regionárea, regiónaluepodručje, regijaarea, regione地域구역, 지역gebied, regioområde, regionobszar, regionárea, regiãoобласть, территорияområde, regionเขต, บริเวณalan, bölgekhu vực区域, 地域областאזור (perio'çi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. τόπος, χώρος πεδινή περιοχή κεντρική περιοχή
2. τομέας επιστημονική περιοχή
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close