περιπαθής

(προωθήθηκε από περιπαθές)
Μεταφράσεις

περιπαθής

(peripa'θis) αρσενικό-θηλυκό

περιπαθές

(peripa'θes) ουδέτερο
επίθετο
παθιασμένος περιπαθές φιλί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close