περιπλοκή

Μεταφράσεις

περιπλοκή

complication, complexity, intricacy

περιπλοκή

تَعْقِيد

περιπλοκή

komplikace

περιπλοκή

komplikation

περιπλοκή

Komplikation

περιπλοκή

complicación

περιπλοκή

hankaluus

περιπλοκή

complication

περιπλοκή

komplikacija

περιπλοκή

complicazione

περιπλοκή

複雑な要因

περιπλοκή

골칫거리

περιπλοκή

complicatie

περιπλοκή

forvikling

περιπλοκή

powikłanie

περιπλοκή

complicação

περιπλοκή

затруднение

περιπλοκή

komplikation

περιπλοκή

การทำให้ยุ่งยาก

περιπλοκή

zorluk

περιπλοκή

sự phức tạp

περιπλοκή

复杂化
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close